mzXMLToDol

Software slouží ke konverzi formátu mzXML verze 3.2 do binárního formátu DDX založeném na DOL (Data Object Library).


Tato práce byla podpořena a spolufinancována Jihočeským výzkumným centrem akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CZ.1.05/2.1.00/01.0024).

Popis

Software slouží ke konverzi formátu mzXML verze 3.2 do binárního formátu DDX založeném na DOL (Data Object Library).

Vstupní Data

Soubor *.mzXML.

Výstup

Binární soubor *.ddx.

Installation

Instalace jako taková není nutná. Nicméně, aby nástroj byl funkční, musí být nainstalován .NET Framework verze 4.0, který je ke stažení zde: http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992.

Nástroj je tvoře několika soubory, které musí být v jednom adresáři, aby bylo možné spuštění:
mzXMLToDol.exe
BioWes.mzXMLFormatProvider.dll
BioWes.DolFormatProvider.dll
BioWes.FormatProvider.dll
DolFormat.dll
Help.txt – nápověda

Požadavky

Operační systém: Windows XP, Vista (32,64 bit) and 7(32,64 bit). NET Framework 4.0.

Testování

Je přiložen i soubor test.mzXML, na kterém je možné nástroj vyzkoušet.

Download

mzXMLToDol - Software (2.59 MB)

Mirror #1 - http://expertomica.eu

Autor

Urban