Expertomica Colony Size

Software je specializovaným nástrojem pro polo-automatickou analýzu obrazů řasových kolonií


Tato práce byla podpořena a spolufinancována Jihočeským výzkumným centrem akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CZ.1.05/2.1.00/01.0024).

Popis

Software je specializovaným nástrojem pro polo-automatickou analýzu obrazů řasových kolonií. Byl vytvořen pro účely vyhodnocování stavu řasových kolonií připravovaných pomocí speciálního aplikátoru (razítka). Software umožňuje zpracování jednoho snímku těchto kolonií. Uživateli je umožněno provést ohraničení kolonií pomocí předdefinovaných vzorů a následnou segmentaci kolonií a pozadí. Software spočítá charakteristiky segmentovaných kolonií a uloží je do textového souboru, který může být zpracován pomocí Microsoft Excel.

Vstupní Data

Obrázek řasových kolonií.

Výstup

Textový soubor s charakteristikami jednotlivých kolonií. Obrázky s průměrnou barvou kolonie pro každou kolonii.

Installation

Stáhněte a spusťe soubor Expertomica ColonySize a řiďte se podle instalačních instrukcí.
Software bude nainstalován do vybraného adresáře.

Instalace obsahuje:
Expertomica ColonySize.exe – software
ColonySize-Help.pdf – nápověda
Testing data – adresář s testovacími daty
Binary Software License.pdf - licence

Požadavky

Operační systém: Windows XP, Vista (32, 64 bit) and 7 (32, 64 bit)

Testování

Adresář Testing data obsahuje obrázek kolonií na které je možné otestovat funkčnost software.

Download

Expertomica Colony Size - Software (1.0 MB)

Mirror #1 - http://expertomica.eu

Autor

Pautsina, Císař