Expertomica Cell Labeller

Program pro snadnou a rychlou anotaci buněk v mikroskopických obrazech.


Tato práce byla podpořena a spolufinancována Jihočeským výzkumným centrem akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CZ.1.05/2.1.00/01.0024).

Popis

Program pro snadnou a rychlou anotaci buněk v mikroskopických obrazech. Program umožňuje označení hranic buněk a následný export informací o buňkách (plocha, délka hranice). Program je možné využívat na jakýkoliv typ obrazových dat, kde je potřeba anotovat hranice objektů. Program umožňuje definování velikosti pixelu a měření skutečných rozměrů.

Vstupní data

Mikroskopický obrázek buněk.

Výstup

Obrázek s označenými hranicemi objektů (buněk) a ID .
Textový soubor s plochou a délkou hranice jednotlivých objektů a pixelch a mikrometrech.
Textový soubor s informací o ploše a délce objektů, který je možné načíst pomocí Microsoft Excel.

Instalace

Stáhněte a spusťe soubor Expertomica CellLabeler a řiďte se podle instalačních instrukcí.
Software bude nainstalován do vybraného adresáře.

Instalace obsahuje:
Expertomica CellLabeler.exe – software
CellLabeler-Help.pdf – nápověda
Testing data – adresář s testovacími daty
Help-ExpertomicaEntropyCalculator.pdf - help
Binary Software License.pdf – licence
dll knihovny, nutné pro běh software

Požadavky

Operační systém: Windows XP, Vista (32, 64 bit) and 7 (32, 64 bit)

Testování

Adresář Testing data obsahuje mikroskopický obrázek HeLa buněk na kterém je možné otestovat funkčnost software.

Download

Expertomica Cell Labeler - Software (2.67 MB)

Mirror #1 - http://expertomica.eu

Autor

Císař